Expert Cat Care

Zorg voor uw katten

KGA Expert Cat Care

De KGA Kattenoppasservice is niet zomaar een Kattenoppasservice. Het zijn dé experts in kattenverzorging. Onze kattenoppassers houden niet alleen van katten, maar zijn ook geschoold om die zorg met expertise uit te voeren, zoals docent kattengedrag, dierverzorgster of paraveterinair.
Allen hebben ze vele jaren ervaring in het katvriendelijk werken met katten en bovendien zorgen ze ervoor dat hun kennis door nascholing op peil blijft. Dit heeft voor u en voor uw kat veel voordelen!
De voordelen van het inschakelen van experts zijn:
– het tijdig signaleren van ziekte en pijn
– advies over katvriendelijkheid
– een gedetailleerd rapport over hoe de kat de oppasperiode heeft ervaren
– het geven van medicatie en vachtverzorging op katvriendelijke wijze
– zo nodig verwijzing naar andere experts
– het is een vertrouwd gezicht, zowel voor u als voor de katten
U zorgt, wij zorgen: expertise in kattenverzorging! Experts in cat care!

Gedragsmatige behoeften

Katten hebben specifieke gedragsmatige behoeften waar aan tegemoet gekomen moet worden om zich gelukkig te voelen en tevreden te zijn. Het is de missie van het Kattengedragsadviesbureau (KGA) om kennis te verspreiden om alle katten gelukkig en tevreden te maken. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat kattenbezitters het idee hebben dat (in hun ogen) de kat gelukkig is, maar vanuit het perspectief van de kat kan dat gegeven wel eens heel anders ingekleurd zijn. Katten zijn daarnaast helaas ook nog eens een keer meesters in het verbergen van de signalen van die ontevredenheid: ze kunnen zich in de ogen van hun mens ‘perfect normaal’ gedragen en zich nog niet gelukkig voelen. Ze worden daarom makkelijk niet goed begrepen. Het KGA verspreid graag op wetenschap gebaseerde katvriendelijke inzichten, met als doel om nog beter voor onze lieve huisdieren te kunnen zorgen en de katten nog gelukkiger te maken. En daar komt veel meer bij kijken dan alleen het uitscheppen van een kattenbak. Wij willen dat katten nog gelukkiger worden omdat wij expert care bieden!

KGA biedt katvriendelijke zorg

Spelen is voor katten een belangrijke manier om een goede relatie met mensen te krijgen, daarom zullen wij ook altijd met de kat spelen als de kat dat ook wil. Onze ervaring leert dat zelfs katten die bekend staan om niet zo graag te willen spelen, wel met ons willen spelen. Daarom is het van belang dat er voldoende speeltjes zijn, zoals balletjes, veters, touwtjes, hengels zoals de Flying Frenzy. Wij willen de oppasperiode namelijk goed benutten om zoveel mogelijk plezier met uw kat te maken. Als uw kat graag geaaid wordt, zullen we dat ook graag voor hem doen.

Als uw kat ondersteuning nodig heeft t.a.v. vachtverzorging helpen we hem op een katvriendelijke en niet-invasieve manier, dat is vacht- en huidsparend. Dat betekent dat als de kat klitten heeft, we alleen maar die klitten behandelen. Bovendien worden klitten gewoonlijk door een onderliggend medisch probleem veroorzaakt dat behandeling vraagt. En als hij veel verhaart kijken wij naar waarom dat is en hoe dat gestopt kan worden. Extra kammen is verleidelijk, maar meestal niet de oplossing. Wij zullen de vacht zodanig verzorgen dat de kat daar niet bang door wordt of door geïrriteerd raakt.

Sommige katten zijn niet optimaal op mensen gesocialiseerd en vinden ons gezelschap niet zo prettig als katten die het goed met mensen in het algemeen kunnen vinden. Als katten zich niet goed kunnen aanpassen aan de aanwezigheid van een andere verzorger dan de vertrouwde eigenaren, zullen we de tijd nemen zodat ze ons kunnen leren kennen als voorspelbaar en betrouwbaar. Voor sommige katten betekent dit dat ze in het begin nog niet met ons willen spelen. Anderen hebben meer tijd nodig om vanaf een afstandje te gaan beoordelen of wij wel echt veilig voor ze zullen zijn. Er zijn ook katten die onze aanwezigheid beangstigend of stresserend vinden. Voor die katten zullen we ons bezoek inkorten, omdat die katten ons soms liever zien vertrekken dan zien blijven. Dit zal worden gemeld op het dagelijks verslag. En gelukkig komt dat maar weinig voor en hebben we meestal veel plezier met de oppaskatten.

Tips

We schrijven een dagelijkse rapportage van wat we voor uw kat hebben gedaan en welke service we hebben gegeven. U kan tips op het rapport teruglezen, indien die gegeven zijn. De KGA Kattenoppasservice oppassers zijn goed opgeleid om de zorg voor uw kat van u over te nemen. De tips hebben als doel om het welbevinden van uw kat nog verder te bevorderen. Er zijn objectieve manieren om het welzijn van katten te meten. Het is de missie van het KGA om u te voorzien van die specifieke tips die het welzijn van uw kat nog verder kunnen verbeteren. Om die reden krijgt u bij het aanvragen van deze informatie ook de vragenlijst gemaild over hoe katvriendelijk uw huis is. Dat is voor een kat immers de basis van zijn geluk: uw huis.